På svenska

OM TOGETHER FOR CHARITY

Together for charity grundades i Singapore våren 2011 av sju svenska väninnor som tillsammans ville göra skillnad.

Together for charity stöder utsatta barn i Asien. Arbetet sker för närvarande genom två projekt; dels the English School of Mui Ne i Vietnam och dels barnhemmet Deak Kum Pa Orphanage i Laos.

Styrkan med att driva en småskalig ideell organisation som together for charity är det starka personliga engagemanget, både oss medlemmar emellan och gentemot våra samarbetsorganisationer. Detta tror vi starkt på. Vår ambition är att 100 % av alla donationer ska gå rakt in i projekten (exklusive eventuella kostnader för banktransaktioner).

Om du vill hjälpa till

Om du vill hjälpa till eller vill veta lite mera om oss, vänligen skicka ett e-mail till info(at)togetherforcharity.se.

Om du vill donera pengar till together for charity och stödja våra projekt, vänligen klicka på “Donate” knappen.

Om du vill ge bort pengar som en gåva, gå in på “Donate” och donera och skriv därefter ut ett together for charitys gåvokort.


INFORMATION OM THE ENGLISH SCHOOL OF MUI NE, Mui Ne, Vietnam

The English School of Mui Ne (ES-MN) är en ideell organisation som arbetar med att stöda unga och ambitiösa men mindre lyckligt lottade barn i byn Mui Ne som ligger cirka 200 km nordöst om Saigon i Vietnam.

Skolans huvudfokus är att lära eleverna att kommunicera på engelska, vilket de är övertygade kommer att hjälpa barnen mot en ljusare framtid.

Eleverna

Skolan ES-MN består av åtta klasser med 20 elever i varje klass. Eleverna är mellan 11 och 17 år gamla och alla kommer från byn Mui Ne.  Med tanke på de ofta väldigt svåra förhållandena som barnen kommer ifrån, är ES-MN deras chans att komma upp ur fattigdomen.

Barnen uppmuntras i skolan att bry sig om och ta hand om varandra, och de lär sig att framgång bygger på respekt, arbete och vänskap.

Utbildning

Det är ES-MN:s övertygelse att utbildning kan förändra liv, vilket också vi tror starkt på. Skolan hjälper eleverna att sätta upp mål i livet och den ger dem verktygen att nå sina mål.

Några av eleverna går i den kommunala skolan och för dem erbjuder ES-MN deltidsundervisning morgon och kväll. Skolan ger dem också det stöd de behöver för att ta sig vidare till högre utbildning vid universiteten och att genom det kunna förverkliga sina drömmar.

Andra elever måste arbeta för att försörja sina familjer och kan därför inte gå i den kommunala skolan. ES-MN ger de här eleverna en grundkunskaper  i det vietnamesiska språket och engelska, och lär dem också att hantera datorer. Målet är att hjälpa dem genom grundskola och högstadium och sedan vidare till högre utbildning.

Skolan har åtta lokala lärare som anställda och får också hjälp av engelsktalande volontärarbetare. Volontärerna assisterar lärarna och hjälper eleverna med bland annat sitt engelska uttal. Många volontärer kommer från Sverige.

Varför just English School of Mui Ne?

ES-MN grundades våren 2007 av Marcus Robell och Nguyen Ho Lam Vy. Marcus besökte Vietnam tidigare samma år för att delta i en surftävling som hölls vid de starka vindarna i Mui Ne. Under sin vistelse i byn lärde Marcus känna några av de lokala barnen som arbetade vid pensionatet där han bodde. För Marcus berättade barnen hur gärna de ville lära sig engelska och Marcus lyckades lära dem några baskunskaper under tiden han var där. När han sedan återvände till Sverige ville Marcus fortsätta att stöda barnens ambitioner och det var så idén med English School of Mui Ne blev till.

I mars 2008, efter att den lokala ansvariga (Miss Nguyen Ho Lam Vy) tillsammans med svenska volontärer och lokala politiker lagt in idogt arbete, invigdes skolan med inte mindre än fem klasser med tjugo ivriga och ambitiösa elever i varje klass. Tack vare många hårt arbetande vänner med ett gemenamt mål – att undervisa och hjälpa – har de mindre lyckligt lottade barnen i Mui Ne på det här sättet fått en riktig chans på en ljus framtid.

Vår övertygelse är att dessa barn med hjälp av undervisning ges en möjlighet att ta sig ur fattigdom och att hjälpa sina familjer i rätt riktning.

Skolan strävar efter att förse eleverna med de bästa möjliga redskapen för att ta sig ur fattigdomen och förverkliga sina drömmar. Genom att lära barnen engelska ökar deras chanser att få ett jobb inom till exempel den snabbt växande turistsektorn i Mui Ne. Skolans ambition är också att ge eleverna det självförtroende och de kunskaper som behövs för att kvalificera in på ett bra gymnasium och kanske till och med att fortsätta studera vid universitet i Vietnam eller utomlands.


Framtiden

Skolan eftersöker nu en långsiktig sponsor som kan hjälpa dem att driva verksamheten, vilket kostar runt 50,000 USD per år. Skolan behöver också finansiering för ett nyligen byggt klassrum, som kostar 35,000 svenska kronor.

Vi för en dialog med Marcus om övriga behov som skolan har och där vi kan hjälpa till, som exempelvis stipendier, skolmaterial, bibliotek, böcker och så vidare.

 

INFORMATION OM BARNHEMMET DEAK KUM PA ORPHANAGE, Luang Prabang, Laos

Barnhemmet Deak Kum Pa Orphanage ligger i Luang Prabang, en stad med 40,000 invånare i mitten av norra Laos, beläget mellan Mekongfloden och dess mindre biflod Nham Kho.

Laos är ett fattigt land. Av landets cirka 6.5 miljoner invånare lever 26 % under den nationella fattigdomsgränsen.

Det är vanligt att barn som förlorat ena föräldern lämnas bort av den överlevande föräldern (ofta modern), eftersom man helt enkelt inte har råd att försörja alla sina barn.

Deak Kum Pa Orphanage är ett 20 år gammalt statligt barnhem som huserar barn i åldrarna 6 till 17 år, även om det fortfarande är flera unga vuxna, upp till 21 år gamla, som fortfarande bor på barnhemmet i brist på annat hem. Barnhemmet tar hand om 370 pojkar och 180 flickor, alltså totalt 550 barn, vilket utgör hela 1.5% av stadens totala antal invånare. I Singapore skulle det motsvara 75,000 barnhemsbarn, vilket ger en bild av hur utbredd fattigdomen är i Laos.

Barnhemmet driver också en skola som förser alla hemmets barn med grundutbildning.


Varför just Deak Kum Pa Orphanage?

Vi kom i kontakt med Deak Kum Pa Orphanage och Andrew Brown, som har varit personligen engagerad i barnhemmet de senaste tre åren, genom en bekant som har jobbat för UNHCR i Laos. Andrew Brown är ursprungligen från Australien men flyttade till Laos 2007 för att starta och driva ett hotell – Lotus Villas – tillsammans med sin syster och svåger. Strax insåg han vilka enorma behov det fanns i lokalregionen varpå han gav sina anställda i uppgift att finna en lämplig lokal organisation som hotellet kunde stöda finansiellt.

Barnhemmet presenterades för honom och de beslutade sig för att börja stöda det, vilket idag sker genom begränsade insamlingar via hotellet.

Det finansiella stöd som hotellet gett har hittills gjort en verklig skillnad i vardagen för de 550 barn som kallar barnhemmet sitt hem.

Aktuella projekt

Mat och hygien Barnhemmet erhåller idag 1650 ägg varje vecka, bröd för alla barn varje dag, frukt två gånger i veckan och tvål och tandkräm var tredje vecka. Två nya elevhem och en toalettavdelning har byggts till. Utöver det har ett nytt vattenfiltreringssystem gett barnen tillgång till rent vatten sedan fyra månader tillbaka.

Sjuk- och tandvård En australiensisk och en holländsk läkare har undersökt barnen och hjälpt till att upprätta läkarjournaler för dem. Ett sjukvårdsprogram har tagits fram för att förse barnen med långsiktig hälsovård. Somliga av barnen har fått diagnoser med dåliga prognoser men de hålls under uppsikt och målet med programmet är att varje barn som behöver sjuk- eller tandvård ska få behandling.

Utbildning Alla skolans lärare är lokala men en utländsk lärare har anställts för att lära ut engelska till barnen.

Ett stipendium har inrättats för de barn som går ut skolan det här året, så att de ska få en chans att studera på universitet. Annars kommer de att återvända till sina fattiga hembyar. Idag har man inrättat 20 enskilda stipendier som ska gå till de 20 mest framstående eleverna. Stipendiet täcker mat, husrum och utbildning och utöver det kommer Andrew Brown att träffa stipendiaterna en gång i veckan för att förse dem med underhåll.

Framtida kortsiktiga program

Ett ställe som det här barnhemmet har självklart oändliga behov, men vi har bett Andrew att ta fram några projekt på både kort och lång sikt där vi kan hjälpa till. Det mest omedelbara behovet är att öka köttransonerna så att barnen får mera protein- och järnrik mat. Det finns flera löpande projekt men utöver det har man fyra huvudprojekt som ska förverkligas inom två år:

  • Att ersätta pojkarnas äldsta toalettavdelning, som är i så dåligt skick att den inte längre går att reparera
  • Att bygga ett nytt elevhem för flickorna; den äldre sovsalen är i väldigt dåligt skick och anses rentav vara farlig då termiter har ätit upp en stor del av bjälken
  • Ett nytt klassrum
  • Ett nytt bibliotek

Samtliga projekt kommer att kräva betydande kapital och Andrew hoppas att kunna tillgodose dessa behov inom en snar framtid.


Framtida långsiktiga projekt

Om finansieringen fanns, skulle ett helt nytt barnhem byggas, då det fortfarande finns många barn i Lunag Prabang som behöver ett hem medan barnhemmet Deak Kum Pa är så fullsatt att det just inte kan ta emot flera barn.


 

 

Follow us on Facebook: